OBWODY ŁOWIECKIE

Obwód Łowiecki Nr 87 o powierzchni 7.840 ha, w tym 35% gruntów leśnych leżących w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Leżajsk, zaliczany do kategorii „bardzo słaby”. W obwodzie tym Koło posiada następujące urządzenia łowieckie: ambony szt. 12, paśniki szt. 34, lizawki szt.42 magazyny paszowe szt. 2, altana z grillem, ogrodzona działka, domek myśliwski, dwa poletka o łącznej powierzchni 2,5 ha, poletko zaporowo-żerowe 0,3 ha.

Granica północna obwodu biegnie od miejscowości Medynia Głogowska przez miejscowości Zalesie, Węgliska do miejscowości Rakszawa.

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Rakszawa przez miejscowości Basakówka, Dąbrówki, Wola Dalsza do miejscowości Łańcut.

Granica południowa biegnie drogą wojewódzką od miejscowości Łańcut do skrzyżowania z drogą w miejscowości Krasne.

Granica zachodnia biegnie drogą od skrzyżowania poprzednio opisanego przez miejscowość Krasne do skrzyżowania z torami kolejowymi, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie torami kolejowymi do miejscowości Strażów następnie biegnie drogą przez miejscowości Łąka, Łukawiec Dolny, do przecięcia się z rzeką Wisłok dalej środkiem rzeki Wisłok do przecięcia się z rzeką Pogwizdówka i dalej rzeką Pogwizdówka do drogi Pogwizdów-Medynia Łańcucka, dalej drogą do miejscowości Medynia Głogowska. 

MAPA OBWODU 87

Obwód Łowiecki Nr 102 liczący 4,760 ha posiada zaledwie 0,4% powierzchni leśnej, leżący w granicach nadleśnictwa Kańczuga, zaliczany do kategorii „bardzo slaby”. Na terenie obwodu Koło posiada 4 paśniki, 10 lizawek, 1 ambonę. Cechą charakterystyczną obwodu jest wysoka kultura rolna,  brak nieużytków uniemożliwia zakładanie poletek oraz remiz śródpolnych. Rolę remiz spełniają plantacje porzeczek, aronii oraz sady owocowe.

Granica północna biegnie drogą Przeworsk – Łańcut od Rogóżna do styku z drogą Łańcut – Żołynia. Granica wschodnia biegnie drogą Rogóżno – Białoboki od miejscowości Rogóżno do drogi Przeworsk – Markowa w miejscowości Białoboki.

Granica południowa biegnie drogą Przeworsk – Markowa od

miejscowości Białoboki, przez Markową, do styku z drogą Husów – Łańcut.

Granica południowo – zachodnia biegnie drogą Husów – Łańcut od styku z drogą idącą przez Markową aż do miejscowości Łańcut. 

MAPA OBWODU 102

Obwód Łowiecki Nr 106 jest również zaliczany do kategorii „bardzo słaby” . Obwód położony jest w granicach Nadleśnictwa Radymno, posiadający zaledwie 2% gruntów leśnych. Obwód wyposażony jest w następujące urządzenia łowieckie: 6 paśników, 10 lizawek, 26 ambon, 7 stałych i 7 przenośnych zwyżek, oraz 0,3 ha poletek żerowych.

 

Granica północna biegnie torem kolejowym Munina-Oleszyce od przecięcia się z drogą Bobrówka-Ryszkowa Wola do styku z drogą Zagrody-Korzenica, a dalej na południowy-wschód od styku z torem kolejowym do miejscowości Korzenica, po czym drogą Korzenica-Hirne od miejscowości Korzenica przez miejscowość Miękisz Nowy do styku z drogą Tuchla-Czerniawka w miejscowości Hirne.

Granica wschodnia biegnie drogą z miejscowości Hirne przez miejscowości Hirne, Tuchla w kierunku rzeki Szkło, aż do styku tej drogi z rzeką Szkło.

Granica południowa biegnie nurtem rzeki Szkło, od styku z drogą idącą do miejscowości Tuchla do styku z drogą idącą do miejscowości Wysocko.

Granica zachodnia biegnie drogą Wysocko-Ryszkowa Wola, od rzeki Szkło do przecięcia się z torem kolejowym Jarosław-Oleszyce.

MAPA OBWODU 106