WAŻNE FAKTY Z ŻYCIA KOŁA

13 września 1881 – przyjęcie statutu Klubu Łowieckiego „Diana” w Łańcucie i początek jego istnienia. Klubem kieruje jego pierwszy prezes Franciszek Reichard, pięć dni później 18 września 1881r. Klub ustalił regulamin polowań i wraz ze statutem doręczył do zamku w Łańcucie z dedykacją „Jaśnie Wielmożnemu Romanowi hr. Potockiemu c.k. Podkomorzemu w dowód wysokiego poważania”, tak zaczęła się długoletnia współpraca na niwie łowieckiej z Ordynacją Potockich. Dzięki poparciu i pomocy ordynata Klub rozwinął działalność.

Lata 1906-1913 – Klubowi prezesuje prof. Mieczysław Krawczyński, autor m.in. pierwszego podręcznika w Polsce „Łowiectwo dla leśników i myśliwych” i wykładowca na Uniwersytetach: Lwowskim, Poznańskim i Jagiellońskim, pierwszy z Klubu „Diana” otrzymał odznaczenie łowieckie Złom.

12 czerwca 1922 – Małopolskie Towarzystwo Łowieckie przyjmuje w swój skład Towarzystwo Łowieckie „Diana” w Łańcucie.

1945 – wznowienie działalności koła po II wojnie światowej, prezesem koła jest dr Adam Midowicz – zasłużony działacz polskiego łowiectwa, który reaktywował działalność klubu po wojnie.

6 marca 1954 – Wojewódzka Rada łowicka PZŁ zalegalizowała ponownie działalność Klubu, po tym jak po II wojnie światowej władze państwowe pozbawiły osobowości prawnej dawne koła i stowarzyszenia, koło otrzymało Nr 42 i w dokumentach z lat późniejszych nie ma nazwy koła, widnieje jedynie jego numer.

1956 – z powodu dużej ilości członków Klub podzielono, część myśliwych utworzyła nowe Koło Ryś w Łańcucie.

1960 – decyzja, aby numer koła zmienić na nazwę, mimo propozycji powrotu do nazwy Koło Łowieckie „Diana” ostatecznie przyjęto Koło Łowieckie „Jedność” jako nazwę w tym czasie poprawną politycznie

1989 – pierwsze polowanie dewizowe dla gości z Hiszpanii

28 maja 1994 – decyzja o powrocie do pierwotnej nazwy koła – „Diana”

17 września 1995 – poświęcenie sztandaru Klubu w 114. rocznicę jego istnienia i 50. po II wojnie światowej, uroczystości jubileuszowe w Pałacu Myśliwskim w Julinie, zaproszenie na uroczystość wysłano do Marka Potockiego członka rodziny Potockich – właścicieli dóbr łańcuckich, nierozerwalnie związanych z historią Klubu przez pierwsze 60 lat jego istnienia, M. Potocki przesłał podziękowania za zaproszenie i zdjęcia z polowań gości zagranicznych w Ordynacji Potockich w Łańcucie, sztandar Klubu zaprojektował prezes koła dr Romuald Boćkowski, sztandar odznaczono Złomem, Medalem św. Huberta, Srebrnym i Złoty Medalem PZŁ, odbyło się wówczas uroczyste wbijanie gwoździ na drzewcu sztandaru

1 września 2001 – decyzją walnego zebrania powrócono do nazwy z dnia założenia organizacji, tj. Klubu Myśliwych „Diana” w Łańcucie.

8 września 2001 – na strzelnicy PZŁ w Borze k. Głogowa Młp. odbyła się uroczystość 120 -lecia istnienia Klubu

2003 – pierwsze polowanie dewizowe dla gości z Francji

2009 – znaczący udział członków Klubu w organizacji obchodów Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego w Leżajsku, praca w jury oceniającym zespoły muzyczno-śpiewacze, opracowanie testów wiedzowych dla młodzieży biorącej udział w konkursie ekologiczno-łowieckim.

28 października 2006 – w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Łańcuckiej odbyła się uroczystość 125 lecia Klubu,  na zaproszenie zarządu Klubu przybyły liczne delegacje i wielu znaczących gości, myśliwi otrzymali odznaczenia łowieckie

2006 – w roku jubileuszu 125-lecia Klubu oddano do użytku domek myśliwski wraz z wiatą ogniskową, dr Józef Lorenc przejął prowadzenie kroniki Klubu

9 sierpnia 2008 – w uznaniu zasług Klubu „Diana” dla łowiectwa zorganizowano w Czarne uroczystość 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, podczas uroczystości wielu myśliwych otrzymało odznaczenia łowieckie, wręczał je prezes Zarządu PZŁ kol. Zdzisław Ziobrowski, podczas uroczystości poświęcono Kapliczkę św. Huberta zaprojektowaną przez wiceprezesa Klubu Grzegorza Sołka

1 lutego 2009 – otwarto wystawę przyrodniczo-łowiecką w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie przygotowaną ze znaczącym udziałem członków Klubu „Diana”, wystawę odwiedziło ponad 2 tys. osób.

6 stycznia 2011 – do krainy wiecznych łowów odszedł dr Romuald Boćkowski – długoletni i zasłużony prezes Klubu „Diana”, żegnały go sztandary myśliwskie, władze łowieckie i brać myśliwska

17 września 2011 – odbyła się uroczystość 130-lecia istnienia Koła.

21 marca 2014 – Promocja książki pt. Koło Łowieckie "Klub Myśliwych DIANA" w Łańcucie, autorstwa członka Koła, dr inż. Józefa Lorenca.