POGOTOWIE POSTRZAŁKOWE

POGOTOWIE POSTRZAŁKOWE W RZESZOWSKIM OKRĘGU PZŁ

Pogotowie postrzałkowe jest zorganizowaną grupą myśliwych wraz ze swoimi psami  świadczącą ochotniczo i bez celów zarobkowych pomoc przy poszukiwaniu postrzałków w trudniejszych sytuacjach, gdy myśliwy lub koło łowieckie nie potrafią sobie z tym poradzić.

Zasady korzystania z pogotowia postrzałkowego dla kół łowieckich i myśliwych

Zasada nr 1: Pogotowie postrzałkowe pomaga, co nie oznacza, że wyręcza. Obowiązkiem każdego myśliwego, kiedy już angażuje pogotowie, jest udzielenie rzetelnej informacji na temat postrzałka, wskazanie miejsca, daty, godziny, zachowania zwierza po strzale oraz udział strzelca do końca w dochodzeniu postrzałka z członkiem pogotowia (o ile nie porozumiano się na miejscu inaczej).

Zasada nr 2:  Dobrą praktyką jest zwrot kosztów paliwa dla osoby szukającej z psem przez strzelającego (koleżeństwo).

Zasada nr 3: Członkowie pogotowia pracują społecznie i należy to uszanować. Z właściwym szacunkiem traktować kolegę i psa, choć nasza rolą i celem nadrzędnym jest odnaleźć postrzałka.

Zasada nr 4: Strzał łaski oddaje zawsze przewodnik psa, chyba że porozumiał się wcześniej z myśliwym inaczej.

Zasada nr 5: Rola pogotowia postrzałkowego kończy się w momencie odnalezienia sztuki lub informacji kończącej pracę przewodnika i psa. Patroszenie, transport itd. są zadaniem myśliwego.

Zasada nr 6: Co do zasady poszukiwanie przeprowadza się w dzień, chyba że członek pogotowia godzi się na to że przyjazd w nocy.

Zasada nr 7: Dobrą praktyką jest zwrot kosztów leczenia psa (szczególnie szycia) w wyniku wypadku, przez myśliwego któremu szukamy rannego zwierza lub koło, jeżeli ma taki gest (koleżeństwo).

Zasada nr 8: O pracy na ścieżce, ilości ludzi w trakcie dochodzenia postrzałka zawsze decyduje członek pogotowia

Zasada nr 9: Nie praktykuje się poszukiwania postrzałka, gdy trop został zadeptany przez wielu ludzi i psy, wszystkie ślady są zatarte i dzwonimy po pogotowie w myśl ,,A niech jeszcze sprawdzą, żeby nie gadali .’’ Każdemu z nas powinno zależeć na podniesieniu sztuki, należy zadbać więc o prawidłowe postępowanie przed i po strzale przy wstępnym sprawdzeniu zestrzału i samodzielnej próbie poszukiwań.

 Podział obwodów łowieckich na regiony Pogotowia postrzałkowegoRegion 1

1) Kierownik grupy Kol. Marek Zdeb – pies Alpejski Gończy Krótkonożny

tel: 602-703-341

2) Kol. Daniel Kleinschmit – pies Angielski Springel Spaniel

tel: 502-468-438

Marek Zdeb i pies Grom Daniel Kleinschmidt i pies Mars

Region 2

1) Kierownik grupy Kol. Witold Chodziński – pies Wachtelhund

tel: 602-298-555

2) Kol. Jerzy Żuryło – pies Karelski Pies

tel: 513-080-466

3) Kol. Ireneusz Szegda – pies Posokowiec Bawarski

tel: 500-191-686

Witold Chodziński i pies Karbon Jerzy Żuryło i pies Naaka Ireneusz Szegda i pies Zula

Region 3

1) Kierownik grupy Kol. Ryszard Kłusowski – pies Posokowiec bawarski

tel: 887-766-558

2) Kol. Tomasz Kliś – pies Alpejski Gończy Krótkonożny

tel: 505-023-180

3) Kol. Krzysztof Ochał – pies Gończy Polski

tel: 785-972-758

Ryszard Kłusowski i pies Luka Krzysztof Ochał i pies Fargo Tomasz Kliś i pies Ayla

Region 4

1) Kierownik grupy Kol. Piotr Wacław – pies Ogar Polski

tel: 668-357-122

2) Kol. Grzegorz Dudek – pies Foxterier

tel: 509-394-410

Piotr Wacław i pies Ara Grzegorz Dudek – pies

Region 5

1) Kierownik grupy Kol. Mariusz Krupa – pies Ogar Polski

tel: 609-727-007

2) Kol. Jerzy Paściak – pies Alpejski Gończy Krótkonożny

tel: 601-302-426

Mariusz Krupa – psy Arika i Bruder Jerzy Paściak i pies Biga

Region 6

1) Kierownik grupy Kol. Jacek Szubart – pies Posokowiec Bawarski

tel: 508-355-869

Jacek Szubart – pies Cody

Region 7

1) Kierownik grupy Kol. Piotr Ciołek – pies Łajka Zachodniosyberyjska

tel: 693-099-996

2) Kol. Ryszard Turasz – pies Gończy Polski

tel: 504-152-200

Piotr Ciołek i pies Urdur Ryszard Turasz i pies Fido

Zasady obowiązujące członków pogotowia postrzałkowego

1) Zachować wstrzemięźliwość – nie rozmawiamy o jakości strzału, o płci, wadze i trofeum podniesionej sztuki.

2) Ustalamy fakty, wydarzenia oraz skład grupy osób, która pójdą z nami na ścieżkę zanim rozpoczniemy pracę – należy być stanowczym i  konsekwentnym.

3) Należy bezwzględnie zadbać o formalności prawne tj. odstrzał i wpis w rejestr wyjść – przed rozpoczęciem pracy.

4) Nie szukamy po zmroku, chyba że na własne ryzyko.

5) „Strzał łaski” zawsze wykonuje przewodnik,  chyba że ustalamy inaczej – ale zawsze to ustalamy.

6) Mamy ze sobą obowiązkowo apteczkę i środki opatrunkowe dla psa i siebie w razie wypadku.

7) Pracę świadczymy bezpłatnie w pogotowiu – dobrą praktyka jest, aby koszty przyjazdu zwrócił myśliwy, ale nie oczekujemy tego od nikogo bezwarunkowo.

8) Ewidencjonujemy każdą podniesioną sztukę oraz pracę ,,pustą’’  i raz w miesiącu składamy raport do kierownika grupy.

9) Nasza rola kończy się  w momencie odnalezienia sztuki, nie mamy obowiązku patroszyć,  transportować tuszę, informujemy myśliwego lub łowczego koła i wskazujemy  miejsce odnalezienia postrzałka.

10) Każdy akt złego potraktowania lub braku koleżeńskości  zgłaszamy do kierownika grupy.