STATUT I REGULAMIN POLOWAŃ Z 1881

13 września 1881 roku Franciszek Reichard, Gustaw Bielański, Marian Szulc, Antoni Hanusz, Leonard Sitowski, Ferdynand Legiczek i Michał Witkowski utworzyli Klub Myśliwych, na patronkę którego obrali Dianę, boginię rzymską, opiekunkę lasów, zwierząt, księżyca, światła i płodności. Organizacja przyjęła statut, w którym oprócz założenia typowych dla organizacji łowieckiej postawiła na wartości, jakimi w życiu mieli kierować się jej członkowie. W statucie pojawił się zapis mówiący, iż członkiem klubu może zostać osoba zamieszkałą w Łańcucie lub jego okolicy, o nieposzlakowanym imieniu, znana z uczciwości i przyjęta większością głosów. 18 września 1881 roku na członków klubu zostali przyjęci Franciszek Bzowski, Teofil Flesza, August Hermanowicz, Stanisław Kwiatkowski i Stanisław Peszkowski. Klub ustalił regulamin polowań i wraz ze statutem doręczył do zamku w Łańcucie z dedykacją „Jaśnie Wielmożnemu Romanowi Hrabiemu Potockiemu c.k. Podkomorzemu w dowód wysokiego poważania”.

Statut Klubu Myśliwych „Diana” w Łańcucie oraz Regulamin polowań to najstarsze dokumenty prawne istniejącego koła łowieckiego w Polsce. Jego oryginał znajduje się obecnie w bibliotece łańcuckiego zamku.