ODZNACZENI CZŁONKOWIE KOŁA

L.p. Odznaczeni Członkowie Macierzyści Złom Medal św. Huberta Złoty Medal Zasługi Łowieckiej Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Brązowy Medal Zaslugi Łowieckiej Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny Medal Za Zasługi  dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego
1 Bąk Jan          2010    
2 Bem Marek         2006    
3 Bieniasz Andrzej         2008    
4 Bieniasz Piotr         2011    
5 Broda Wiesław       2011 2005   2006
6 Dudzic Kazimierz         2010 2009  
7 Dziadosz Edward     2016 2008 2000 2009  
8 Grabowski Paweł       2016 2008    
9 Grenda Adam       2016 2008   2006
10 Gunia Stanisław     2016 2010 2000    
11 Hadała Grzegorz         2016    
12 Hadała Ryszard     2013 2008 2003 2009 2006
13 Jaroszewicz Michał       2010 2000    
14 Kiwała Artur         2006    
15 Kluz Waldemar         2011    
16 Kret Grażyna 2014 2008 2009 2003 1999 2009  
17 Kuduk Stanisław         2010    
18 Kuźniar Jan       2013 2008 2009  
19 Kuźniar Stanisław       2010 2003    
20 Kwolek Mieczysław         2010    
21 Lorenc Józef 2006 2003 2000 1995 1990 1998 2006
22 Olech Kazimierz     1999 1992 1976 1998 2006
23 Opaliński Eugeniusz         2007 2009  
24 Ornat Waldemar         2016    
25 Papierz Kazimierz 2016   2010 1992 1976 1998 2006
26 Papierz Antoni       2006 1995    
27 Pusz Tomasz         2010    
28 Rejman Kazimierz         2016    
29 Rewer Stanisław       2011      
30 Rzucidło Stefan         2010 2009  
31 Skoczylas Jan     2006 2000 1995 2009 2005
32 Smoliński Mariusz       2016 2008   2005
33 Sołek Grzegorz   2013 2012 2006 2000 2009 2008
34 Stępień Zdzisław         2006 2009  
35 Trojnar Stanisław         2006    
36 Zakrzewski Grzegorz         2011    
  Odznaczeni Członkowie Niemacierzyści              
1 Radomski  Ryszard         2003