SZTANDAR I ODZNACZENIA KOŁA

Za szczególne zasługi w działalności łowieckiej, organizacyjnej, hodowlanej, ochrony zwierzyny, naukowej, kulturalnej itp. Koło Łowieckie „Klub Myśliwych Diana” i jego członków odznaczano wielokrotnie. Sztandar Koła udekorowany jest odznaczeniami: Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Złom, Medal Św. Huberta, Medal za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny oraz Medal za Zasługi  dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego.

 

sztandar