ZASADY DOKARMIANIA ZWIERZYNY

 1. Bezwzględny zakaz dokarmiania  dotyczy dzików
 2. Zimowe dokarmianie jeleniowatych może być prowadzone, jeśli występuje taka konieczność,
  po uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą terenu.
  W przypadku lasów państwowych oznacza to uzgodnienie z Nadleśnictwami.
 3. Nęciska mogą służyć jedynie do pozyskania dzików i drapieżników.
  Nie mogą to być karmiska!
 4. Dokarmianie ptactwa powinno się odbywać na dotychczasowych zasadach,
  zwłaszcza przy pokrywie śnieżnej oraz na przedwiośniu.