ZASADY DOKARMIANIA ZWIERZYNY

 1. Bezwzględny zakaz dokarmiania  dotyczy dzików
 2. Zimowe dokarmianie jeleniowatych może być prowadzone, jeśli występuje taka konieczność,
  po uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą terenu.
  W przypadku lasów państwowych oznacza to uzgodnienie z Nadleśnictwami.
 3. Nęciska mogą służyć jedynie do pozyskania dzików i drapieżników.
  Nie mogą to być karmiska!
 4. Dokarmianie ptactwa powinno się odbywać na dotychczasowych zasadach,
  zwłaszcza przy pokrywie śnieżnej oraz na przedwiośniu.

NOWE LEGITYMACJE PZŁ

W dniu 16 grudnia 2016r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego działając w oparciu o § 113 pkt.6 oraz § 26 pkt.3 Statutu Zrzeszenia, na podstawie Uchwały nr 61/2016 podjął decyzję o wymianie legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego. Procedury związane z wymianą legitymacji rozpoczęły się na początku 2016 roku i będą trwały do końca 2018r.

UWAGA: z dniem 1 stycznia 2019r. obecnie posiadane legitymacje tracą ważność!

Nowe legitymacje mają postać karty plastikowej z zabezpieczeniami, o wygodnym formacie i odpornej na łatwe zniszczenie.

 

 

Z uwagi no to, że proces zamawiania i przygotowania przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych trwa pewien czas prosimy już dziś składać stosowne wnioski o wymianę dokumentu.

 • Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć w Zarządzie Okręgowym PZŁ osobiście, pocztą lub za pośrednictwem Zarządu Koła.
 • Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię na wprost (jak do dowodu osobistego), podpisaną na odwrocie.
 • Po otrzymaniu informacji, że nowa legitymacja jest gotowa do odbioru należy stawić się w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Rzeszowie wraz ze starą legitymacją.
 • Przy odbiorze nowej legitymacji należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na pokrycie kosztów jej wytworzenia.

 -> WNIOSEK O NOWĄ LEGITYMACJĘ

-> Informacje o nowej legitymacji w witrynie Polskiego Związku Łowieckiego